27.8 C
תל אביב
26 ביוני 2022
ליכודניק
באנר ראשי בארץ

ציפי, כמתמחים אל עו"ד אנו מבקשים : עזרי לנו

מכתב חשוב ונוקב שנשלח על ידי מתמחה למשפטים לסגנית השר חוטובלי, הקורא לה לסייע למתמחים שנעשה להם עוול נוראי. מערכת ליכודניק מתכבדת להביא את המכתב במלואו

 

13/09/18

לכבוד: סגנית שר החוץ – ציפי חוטבלי

ג.נ

שלום רב!

 

הנדון: בחינות ההסמכה במתכונתן החדשה של לשכת עורכי הדין

  1. אנו פונים אלייך בזו העת, בשם אלפי משפטנים ומשפטניות שניגשו לבחינות הלשכה מנובמבר 2015 ככלל ובמתכונתם החדשה, מדצמבר 2017 בפרט. בשנתיים וחצי האחרונות מסתמנת לה פגיעה אנושה בחוק יסוד חופש העיסוק שהוא מנשמת אפה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. דווקא בעולם המשפט, עולם המבשר, אנו נתקלים בהכשלה מכוונת אטימות לב, אי צדק, השתלחויות חסרות רסן, מצד גורמים בכירים בלשכה, המרשים לעצמם בכל הזדמנות אפשרית להוציא דיבתנו רעה, כבל עם ועדה, עד מתי?!

 

  1. ההשלכות הינן חסרות תקדים, רבים מהמתמחים נזרקו למעגל האבטלה ונמצאים במצב נפשי וכלכלי לא טוב. וכל זאת למה? כי כל שרצינו עבורנו ועבור בני משפחותינו, הוא עתיד טוב יותר וכל חטאנו שנפלנו במשמרת הלא נכונה.

 

 

  1. במילים אחרות: ריסקו, רמסו, שברו, הרסו ועשו כל שלאל ידם על מנת לכבוש את המטרה – מניעת כניסה למקצוע עריכת הדין ואני שואלת – האם המחיר שווה זאת?! אנו זועקים את זעקתנו מזה זמן רב, בפני כל הגורמים הרלוונטיים, אף וועדות בכנסת היו בעניינו ,אך ללא כל כוח אופרטיבי להוציא את האמת ולתקן את הדרוש תיקון ע"י מתן פקטור מהותי כפי שניתן לרואי החשבון ביולי האחרון ,אציין רק שיו"ר לשכת עורכי הדין בכבודו ובעצמו ישב בוועדה בכנסת והעלה הבטחה מנהלית שלא עמד בה, כאמור במילים אלו: " את אותן אמות מידה, את אותן אמות מידה שאתם רוצים להחיל כאן, מועצת רואי החשבון אותם נתונים, בוא נזמין עכשיו את יו"ר לשכת רואי החשבון, את אותו פקטור שהוא יעשה, גם לשכת עורכי הדין תעשה". כשנשאל מדוע אינו מגשים את הבטחתו? השיב כי "הדברים נאמרו בלהט הדברים". הייתכן כי בעל תפקיד רם כשלו, יבטיח הבטחות משוללות יסוד?!

 

  1. בדצמבר 2017, נכנסה המתכונת החדשה לתוקף , בעקבות רפורמה, שהוכחה ככישלון נחרץ והובילה לביקורת נוקבת אף מצד שופטי ביהמ"ש העליון, השופט יצחק עמית:" הנבחן נדרש אפוא לענות על שאלות קשות, לעיתים אזוטריות, כמעט בכל תחומי המשפט, ספק אם עורכי הדין הטובים המנוסים והבקיאים ביותר במדינה, אלה שכוחם רב להם בכל תחומי המשפט, הן אזרחי והן פלילי, היו עוברים את הבחינה מבלי להתכונן לקראתה, אם כך, מדוע יש לצפות מנבחן, שזה עתה סיים את תקופת ההתמחות שלו, שיעמוד ברף מקצועי גבוה ביותר מעורכי הדין הטובים ביותר במדינה?!". אך לדאבוננו סעד מרפא לא ניתן.

 

 

  1. מאז ועד היום, אנו עוסקים בהשלמה עם מלחמה שלא נגמרת, אמת הזועקת למצוא מזור לכאבה וכבר עמדה תורתנו על חשיבות אכיפת חוקי ה' ומצוותיו לעניין דין אמת:" ושפטו את העם משפט צדק". אף אם שופט רואה כי ע"פ ההלכה/חוקים לא ניתן לחייב צד בדין, מפני שהוא מצליח לעמוד בכל ההגדרות ההלכתיות/חוקיות, למרות שהוא רואה לנגד עיניו את השקר שבדברו, אסור לדיין/שופט לנהוג בדרך אזלת היד ולפטור אותו, עליו להתחיל לעשות "מיני תחבולות" על מנת שלא יצא דין מרומה ולגלות מיהו הזכאי ולפסוק את הדין לאור הנתונים החדשים. על מעשה זה אומר "הזרע שמשון" – שיש פעמים שנדרש עיוות דין שמטרתו להוציא דין צדק".

 

  1. שרת המשפטים איילת שקד לאחר הכישלון של בחינת יוני 2018, בה עברו רק כ – 12% מהנבחנים (88% נכשלו בפועל), יצאה בהודעה כהודאה לעיתונות:" בעקבות הכישלון בבחינת לשכת עורכי הדין, החליטו השרה ויו"ר הלשכה אפי נווה על מספר הקלות, תוספת זמן של למעלה משעה, ביטול "גזירת השליש", צמצום רשימת החיקוקים לבחינה וחלוקת רשימת החיקוקים". השאלה הזועקת לשמיים היא – מדוע לא ניתן פקטור לשתי הבחינות במתכונת החדשה, לאחר הודאה מובהקת בכשלים ובפגמים? מדוע מאות נבחנים שהיו ראויים לעמוד בטקסי ההסמכה המיוחסים לבחינות דנן, בזכות ולא בחסד, נותרו ללא רישיון?! מדוע איש לא לוקח אחריות על המחדלים האמורים?!

 

 

  1. תמוה עוד יותר, מכתב תשובה בשם השופט שאול שוחט, יו"ר הוועדה הבוחנת, שיצא בגין פנייה של משפטן, בזאת הוא נענה:

" הוועדה הבוחנת רואה לנכון לבדוק את הפתרונות של כל חלקי הבחינה אותם קבעה בעת שחיברה את הבחינה לאור נתונים סטטיסטיים, הערות ותובנות המתקבלות לאחר הבחינה ממקורות שונים. כן נעשה מאז ומעולם ולראייה, בעבר היו מקרים שכבר בעת פרסום הפתרון, נקבעו לשאלה יותר מתשובה אחת נכונה ואף נפסלו שאלות עוד לפני שלב ההשגות" – משמעות הדברים מעלה קונוטציות שאינן עולות בקנה אחד עם סקטור אקדמי מן השורה ומעבר לכך.

 

  1. גבירתי הנכבדה, אנו חברה, מלח הארץ, סבים, סבתות, הורים לילדים, חיילים שנלחמו במלחמות ישראל במסירות נפש ראויה להערצה, בחורים ובחורות שהשקענו את מיטב זמננו בלימודי משפטים ללא פשרות, חלקנו מתוך האין, בנינו את עצמינו מתוך קושי קונסטרוקטיבי למען תקווה נעלה, שנגזלה מאתנו בכוחניות אקדמית לשמה וברצוננו לנפץ את כל דברי החוזים עלינו, המכשילים אותנו בכוונת מכוון ובזדון, ברם, אינם נוצרים לשונם ורודפים אותנו מילולית בכל הזדמנות אפשרית בפני הציבור, כאמור : (יו"ר לשכת עוה"ד ב – 4/9/18 בועידת המשפט)  "לצערי קיימת תופעה של הולכת שולל את אותם צעירים אשר משלמים מיטב כספם, משקיעים מיטב שנותיהם למרות שאינם מתאימים למקצוע ולא יוכלו לעבור את מבחני הכניסה ואז קורה מצב בו בישורת האחרונה, כשהם כבר מביטים על דרך המשל לעבר ארץ המובטחת, הם נחסמים".– מדובר בהתבטאות המשנה מהאמת בביזריות הממדרת ציבור שלם בדרך לא דרך, מדובר בבחינות פסיכומטריות (על כך ניתנה חוו"ד מקצועית בעתירה שהוגשה עם עוה"ד בומבך אילן בין כל יתר חווה"ד שהוגשו) הפגמים והלקויות בבחינות של השנתיים האחרונות עולות כדי חורבן, אין מדובר בבחינות הבודקות ידע, אלא בחינות של ניחושים ומזל.

 

  1. לצערנו, יש מביננו, המזלזלים בנו, בתובנות ליבנו, ברסיסי עולמנו, מדובר בהלך אנומלי שאינו מתקבל על הדעת, חובה עלינו כחברה להוקיע זאת מהשורש, למען מדינת ישראל ועם ישראל, למנוע שנאת חינם ביננו.

 

 

  1. אנו אזרחי מדינת ישראל, ציבור שלם, הפונה אלייך שתושיטי ידיך לעזרה למתן פקטור מהותי לשתי הבחינות: דצמבר 2017 ויוני 2018, מהמקום בו רבים רואים בנו כשקופים ומבטלים את קיומנו המקצועי ואינם מכירים בזכותנו העצמית לעסוק במשלח ידינו.

 

וכבר עמד על כך השופט ברק:

" הגוזל את רכושי עשוי לפצות אותי בממון, הגוזל את שמי הטוב גוזל את טעם קיומי"

 

בכבוד והערכה רבה!

 

Related posts

שלב חדש בפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן

עינר אביב

נורית קורן – המנצחת הגדולה של הקריאייטיב בליכודיאדה 2018

אריק זיו

לליכוד יש מה להתגאות כאשר מדובר בדתיים לאומיים

עינר אביב

ליכודניק משתתף בצערו של שר החוץ ישראל כץ בשל פטירת אמו

אריק זיו

חוק לאום משילות אמיתית

בוקר – זמר טוב רצים לרשימת הליכוד במועצת העיר בבאר שבע

ליכודניק

השאר תגובה

דילוג לתוכן